Home

Giftfri Rottebekæmpelse Ratél udvikler produkter til giftfri rottebekæmpelse. Det er vores mål at fremstille kvalitetsløsninger, som afliver rotterne på en dyreetisk forsvarlig måde. Kontakt os Vores Produkter Kloak fælde Rottespær RatélCom Det er vores mål at bidrage til miljøvenlige og dyreetisk forsvarlige løsninger i forbindelse med rottebekæmpelse, og det mål vil vi fortsat have for […]