Non-toxic rat control

Ratél udvikler produkter til giftfri rottebekæmpelse. Det er vores mål at fremstille kvalitetsløsninger, som afliver rotterne på en dyreetisk forsvarlig måde.

dot på ratél
Play Video

Vores Produkter

It is our goal to contribute to environmentally friendly and animal-friendly solutions in relation to the fight against rats, and that goal will continue to be chased in the company's future development.

– Hans Knudsen, Adm. director of Ratél ApS

Ratél's products

Non-toxic rat control

Quality solutions that kill the rats in an ethical way.