Ratélcom

RatélCom - Digitalt overblik over Rottebekæmpelsen

Ratélcom er Ratéls platform, der giver dig et digitalt overblik over Rottebekæmpelsen

Indhold

 • Statistik 
 • Billeder 
 • Positioner 
 • Rapportering
 • Servicerapporter 


Monitorering af 

 • Kloakfælder 
 • Rat blocks 
 • andre produkter til rottebekæmpelse
ratelcom din digitale platform som giver overblik over rottebekæmpelsen

Dataflow

Omdrejningspunktet for digital rottebekæmpelse er data.
Lige fra enheden bliver monteret til vi genererer rapporter over udviklingen, er data vores centrum

 • Alle Ratéls online produkter bruger de nyeste
  trådløse teknologier til at skabe live-data
 • Ratéls intuitive Ratélcom APP sørger for at teknikeren nemt og hurtigt kan skabe stamdata for installationen
 • Ratéls webplatform Ratélcom leverer konklusioner og rapporter og hjælper kunden med alle de administrative opgaver
dataflow i ratelcom giver dig nyttig viden - ratel

Ratélcom APP - Enkelt værktøj til håndtering af rottebekæmpelse

ratelcom app er en hurtig og nem måde at se data på - ratel

Ratéls intuitive Ratélcom APP sørger for at teknikeren nemt og hurtigt kan skabe stamdata fra installationen bla.

 • Indtastning af data
 • Billeder
 • GPS position

Efterfølgende nem og enkel adgang til at lave servicerapport med mulighed for kommentarer og billede

Dagligt overblik over fælder bla.

 • Alarmer
 • Status

Rotter i kloaksystemet behøver ikke længere udgøre en tikkende bombe under fødevarevirksomheder, følsomme produktionsvirksomheder eller vores private hjem. Ratél har udviklet en mekanisk rottefælde, der gør det muligt at afspærre fuldstændig for rotters adgang til bestemte dele af kloaksystemet samtidig med, at indtrængende rotter aflives. Det skaber mulighed for en helt ny og langt mere strategisk tilgang til rottebekæmpelse end tidligere.

System Overblik RatTrap

Ratél's mechanical rat trap is mounted in the sewage trap's wastewater drain. The trap is robustly designed to work in the sewer environment. It is easy to install from ground level. The rats cannot pass the trap, but are led up into a killing chamber, where they are killed humanely by means of a CO2-driven piston. After killing, the rats are flushed out with the wastewater. The same trap can be used for different sewer pipe dimensions.

The use of a CO2 powered piston to kill rats is far more humane and environmentally friendly than the use of poison. Furthermore, problems of resistance are avoided, which otherwise can have fatal consequences for the control in a given area, because the toxins used may lose their intended effect.

Ligeledes fungerer fælden også som rottespærre, hvilket betyder, at rotter under alle omstændigheder ikke kan få adgang til de dele af kloaksystemet, hvor fælderne er monteret. Dette er også tilfældet, hvis der skulle opstå funktionssvigt. Fældens spjæld er fremstillet i glasfiber, ligesom den indbyggede lås gør, at rotterne ikke kan løfte dem.

The trap can be mounted, operated and dismantled from the surface without anyone having to descend into the sewer and does not block the flow of waste water.

Why the RatTrap is unique

 • Kills rats quickly, humanely and efficiently without the use of poison
 • Long battery life - estimated 5 years
 • All electronic parts are designed to comply with an IP68 rating
 • Wireless communication to a web interface
 • Automatic self-charging sewer trap with built-in rat block
 • Acts as a mechanical rat trap - even in case of malfunction
 • Monitoring of possible accumulation in the well
 • Easy installation from the ground surface
 • Can be used in cable sizes from Ø150 to Ø500
 • Competitive price range and low maintenance costs
 • ATEX approved for use in EX Zone 2 classified areas.