Rottespær

Ratél, Rottespær

rottespaer

Rotter i kloaksystemet behøver ikke længere udgøre en tikkende bombe under fødevarevirksomheder, følsomme produktionsvirksomheder eller vores private hjem. Ratél har markedets største program i rottespær, som sammen med den af Ratél udviklede mekanisk rottefælde RatTrap ET20, gør det muligt at afspærre fuldstændig for rotters adgang til bestemte dele af kloaksystemet. Det skaber mulighed for en helt ny og langt mere strategisk tilgang til rottebekæmpelse end tidligere.

Ratéls rottespær er fremstillet i rustfrit stål og er konstrueret således, at spildevandet kan passere uhindret i afløbsretningen, men at rotter ikke kan bevæge sig forbi spæret i modsat retning. Dette opnås ved hjælp af dobbelte spjæld, som låses indbyrdes ved hjælp af patenterede låsemekanismer.

Virkemåde

rottespaer

Spærene er konstrueret i rustfrit stål og andre materialer, som ikke kan korrodere. Rottespær kan både monteres i tilgangen såvel som i afgangen fra en kloakbrønd.

Det fungerer på den måde, at to spjæld med et indbyrdes patentanmeldt låsesystem tillader spildevandet at passere uhindret ud af det område, som ønskes beskyttet, medens rotterne ikke kan passere ind i området på grund af låsesystemet i spjældene.

Ofte vil rotterne have behov for at bevæge sig ud af et område for at få adgang til føde. Det er muligt for rotterne at passere spæret i samme retning som spildevandet ud af området, men rotterne kan herefter ikke vende tilbage til det beskyttede område.

Rottespæret monteres i kloakrøret ved hjælp af en montagestang, og fastholdes i røret ved hjælp af en fjedervirkning i den stålkappe, som omgiver spjældene i spæret. Rottespæret monteres ved hjælp af en særlig montagestang.

Strategisk bekæmpelse af rotter

Strategien for bekæmpelse og beskyttelse af et område vil typisk bestå af montering af RatTrap ET20 fælden i udvalgte kloakbrønde, kombineret med anvendelse af Ratéls rottespær, hvilket umuliggør indtrængen af rotter fra kloakken til det pågældende område.

De rotter, som forsøger at trænge ind i området, vil blive aflivet i fælden og kan derfor ikke give yderligere anledning til problemer.

Løsningen giver rottebekæmpelse en helt ny dimension, idet det ikke tidligere har været muligt at foretage en så målrettet og effektiv bekæmpelse af kloakrotter.

rottespaer