Kloak Fælde

Ratél, Mekanisk rottebekæmpelse

mekanisk kloakfaelde

Rotter i kloaksystemet behøver ikke længere udgøre en tikkende bombe under fødevarevirksomheder, følsomme produktionsvirksomheder eller vores private hjem. Ratél har udviklet en mekanisk rottefælde, der gør det muligt at afspærre fuldstændig for rotters adgang til bestemte dele af kloaksystemet samtidig med, at indtrængende rotter aflives. Det skaber mulighed for en helt ny og langt mere strategisk tilgang til rottebekæmpelse end tidligere.

Virkemåde

Ratéls mekaniske rottefælde monteres i kloakfældens spildevandsafløb. Fælden er robust konstrueret til at fungere i kloakmiljøet. Den er nem at montere fra jordniveau. Rotterne kan ikke passere fælden, men ledes op i et aflivningskammer, hvor de aflives humant ved hjælp af et CO2 drevet stempel. Efter aflivningen skylles rotterne ud med spildevandet. Samme fælde kan anvendes til forskellige dimensioner kloakrør.

Brugen af CO2 drevet stempel til aflivning af rotter er langt mere human og miljøvenlig end brugen af gift. Ydermere undgås problemer med resistens, som kan få fatale følger for bekæmpelsen i et givent område, fordi de benyttede midler mister deres effekt.

Ligeledes fungerer fælden også som rottespærre, hvilket betyder, at rotter under alle omstændigheder ikke kan få adgang til de dele af kloaksystemet, hvor fælderne er monteret. Dette er også tilfældet, hvis der skulle opstå funktionssvigt. Fældens spjæld er fremstillet i glasfiber, ligesom den indbyggede lås gør, at rotterne ikke kan løfte dem.

Fælden kan monteres, betjenes og demonteres fra overfladen uden nedstigning i kloakken og spærrer ikke for gennemstrømning af spildevand.

Strategisk bekæmpelse af rotter

Rotter i kloaksystemet behøver ikke længere udgøre en tikkende bombe under fødevarevirksomheder, følsomme produktionsvirksomheder eller vores private hjem. Ratél har udviklet en mekanisk rottefælde, der gør det muligt at afspærre fuldstændig for rotters adgang til bestemte dele af kloaksystemet samtidig med, at indtrængende rotter aflives. Det skaber mulighed for en helt ny og langt mere strategisk tilgang til rottebekæmpelse end tidligere.

app

Derfor er RatTrap fælden unik

 • Afliver rotter hurtigt, humant og effektivt uden brug af gift
 • Lang batterilevetid – forventet 5 år
 • Alle elektroniske dele er designet til at overholde en IP68 klassificering
 • Trådløs kommunikation til Webplatform
 • Automatisk selvladende kloakfælde med indbygget rottespær
 • Fungerer som mekanisk rottespærre – også i tilfælde af funktionssvigt
 • Overvågning af eventuel opstuvning i brønden
 • Nem montage fra jordoverfladen
 • Kan bruges i ledningsstørrelser fra Ø150 til Ø500
 • Konkurrencedygtig pris og lave vedligeholdelsesomkostninger
 • ATEX-godkendelse for brug i EX Zone 2 klassificeret område.